FOTOGALERIJ EEN    FOTOGALERIJ TWEE    FOTOGALERIJ DRIE    

KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA OOSTROZEBEKE


De harmonie heeft een nieuwe website !!!

Klik door naar
WWW.HARMONIEOOSTROZEBEKE.BE om de nieuwe site te bezoeken !

De site hier wordt niet langer up to date gehouden!

Groeten,
De webmaster


In 2007 bestaat de Oostrozebeekse "Koninklijke Harmonie St.-Cecilia" 185 jaar.
Met deze 185 jaar is de harmonie uit Oostrozebeke wellicht één van de oudste culturele verenigingen die Oostrozebeke herbergt. Een bewogen verleden van belangeloze inzet gaat de huidige groep van ca. 80 actieve leden vooraf. Opvallend is dat de laatste jaren de inbreng van de jeugd heel groot is en we een vereniging zijn met veel jeugdige muzikanten afgestudeerd aan verschillende muziekacademies.
De jaren negentig waren voor de vereniging het begin van een drukke periode. Naast de reeds ingeburgerde Herfst- en Lenteconcerten zorgt de harmonie ook voor de ondersteunende muzikale noot bij de talrijke plaatselijke gebeurtenissen: jaarmarkten, kermis, 11 november viering, wijkfeesten enz.
Daarnaast organiseert de harmonie ter gelegenheid van elk 5- jaarlijks jubileum een grandioos Muziekfeest met diverse buitenlandse korpsen.

Het Bestuur.HISTORIEK VAN DE KONINKLIJKE HARMONIE ST.-CECILIA OOSTROZEBEKE

Het 185 jarige bestaan van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Oostrozebeke.

Op 17 oktober 1822 werd te Oostrozebeke de Harmonie St.-Cecilia gesticht. Antonius Desmedt was toen burgemeester van de gemeente.
Kanunnik Tanghe schrijft in zijn Parochieboek van Oostroosbeke (1874), trouwens één van de weinig geschreven bronnen over Rozebekes verdere verleden het volgende over de stichting van de Harmonie. In 1822 kwam de Sociëteit der Muzikanten op, welke in 1872 haar 50 jarig Jubelfeest vierde (p. 67). In het boek van Edgard Seynaeve lezen we over het ontstaan van de Harmonie: Op donderdag 17 oktober 1822 richtte men te Oostrozebeke een muzikale vereniging op. Aan de Harmonie gaf men de naam van Sint Cecilia, patrones der muzikanten. Tijdens het zelfde jaar startten enkele vrijwilligers al met het geven van lessen in de muziek aan onze dorpsjongens. 

Wat vooraf ging

- In 1824, op 4 augustus, speelde de Harmonie bij de plechtige intrede in Oostrozebeke van de heer Holvoet, Gouverneur van West-Vlaanderen.

- In 1825 nam de Harmonie deel aan een festival te Izegem.

- Op 30 juli 1825 speelde de Harmonie ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe Gemeenteschool te Oostrozebeke. Er blijkt verder uit de notulen van de gemeenteraad van Oostrozebeke (boek 2) dat er een concert werd gegeven door de geüniformeerde muzikanten van Roosbeke.

- In 1827 kreeg de Harmonie haar eerste vlag. Zij werd vervaardigd uit natuurzijde. De ene kant vertoont in de vier hoeken een hoorn. In het midden prijkt een Lier. Bovenaan de naam: PhilHarmonie Oostroosbeke. De andere kant van de vlag vertoont weerom in vier hoeken een Hoorn, met opnieuw de naam PhilHarmonie Oostroosbeke. In het midden is het schild aangebracht van de familie de Plotho, Baron en laatste Heer van Oostrozebeke en Ingelmunster. Dat het schild van de familie de Plotho op de vlag voorkomt, laat sterk vermoeden dat de vlag door deze familie aan de Harmonie werd geschonken. Deze oude reeds fel beschadigde vlag is bewaard gebleven bij mevr. Willem Vaernewyk.

- Op 16 januari 1827 vond te Ingelmunster de begrafenis plaats van Karel-Joseph baron de Plotho. Hij was te Parijs gestorven en werd nadien bijgezet in de familiekelder op het kerkhof van Ingelmunster. De muzikanten van Oostrozebeke zorgden voor de uitvaartmuziek.

- Op 26 augustus 1827, ’s Konings Feest, besluiten de burgervaders te Roosbeke ook een plechtigheid te organiseren. In de voormiddag werd een vergadering gehouden in het Gemeentehuis. Hierna ging men in stoet, de Harmonie voorop, naar de kerk. Daar werd ter ere van Willem I der Nederlanden een plechtig Te Deum gezongen.

- De Harmonie behaalde de 1ste prijs met Gouden Medaille op het festival te Ieper.

- Het eerste muziekfestival te Oostrozebeke dateert van 1837, naar aanleiding van het vijftienjarige bestaan van de Harmonie.

- In 1838 behaalde de Harmonie een herdenkingsmedaille op het festival te Waregem.

- In 1840 een eremedaille voor deelname aan een festival te Aarsele.

- In 1850 werd Karel Seynaeve dirigent van de Harmonie en zou dit blijven tot 1880.

- Het jaar 1872 was een jubileumjaar voor de Harmonie, men vierde immers het 50-jarig bestaan. Een krant uit 1871 schreef hierover het volgende: Later hadden we eenen schoonen festival ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van ons muziekgenootschap, en bovenal van het vijftigjarig lidmaatschap van de Heeren Karel Seynaeve en Leonard Bekaert, die na een halve eeuw met iever deel genomen te hebben aan zoo verzettige, zo onschuldige Harmonie, wat zeggen wil 'zoetluidende bijeentreding van ware vrienden' op 8 september, jubeldag, na des morgens in de kerk al de vereischen van eenen jubilaris volbracht te hebben, des namiddags, hunne trombon en fluit lieten horen, beter dan in 1822.

- Op 17 november 1874, komt de gemeente voor het eerst financieel tussen met een subsidie van 400 frank (notulen gemeenteraad 1874), omgerekend naar huidige koers zou dit een 2.500 euro bedragen.

- Op zondag 13 augustus 1876 werd hulde gebracht aan Baron Johan-Baptiste de Bethune, pas gehuwd met Anna Roger de Villers. Alle straten van Oostrozebeke waren versierd. Er was een stoet met praalwagens. Aan de kop van de stoet marcheerde natuurlijk onze Harmonie St.-Cecilia.

- Op 24 juni 1877 verleende de Harmonie St.-Cecilia haar medewerking aan het festival te Dentergem.

- In 1880 organiseerde de Harmonie andermaal een Muziekfestival, dit vermoedelijk naar aanleiding van de herdenking van de 50-jarige onafhankelijkheid van België.

- Bij de inwijding van het Vaandel van de “Katholieke Schoolpenning” te Meulebeke op 29 juni 1880 was de Harmonie ook vertegenwoordigd.

- In Tielt was er op 8 augustus 1880 een festival en de Roosbeekse Harmonie was er weer bij.

- Onze Harmonie richtte in 1888 en 1890 te Oostrozebeke een muziekfestival in en was weer van de partij in 1890 voor een zelfde feest ingericht door de Harmonie De Goede Vrienden te Tielt.

- Op 20 oktober 1897 werd de tot nu toe oudst bekende standregel van de Harmonie neergeschreven. Toen vierde men het 75-jarig bestaan van de Harmonie. Baron Jean-Baptist de Bethune was toen voorzitter van de Harmonie en Jerome Matthys was toen dirigent. Jerome Matthys was geboren in Roeselare in 1860 en overleed in Brussel in 1933. Het was in die periode dat hij de Harmonie dirigeerde te Oostrozebeke en ook nog dirigent was in Tielt, Roeselare en Passendale. Met Matthys als dirigent is de Harmonie een periode van volwassenheid op toonkundig gebied tegemoet gegaan, zo schrijft men hierover in die tijd want hij was een geboren dirigent, bevriend met de componisten Jan Blockx, August De Boeck, Karel Mestdagh, baron Ryelandt en dirigent De Coninck, militair kapelmeester te Gent.

- Op zondag 8 augustus 1897 had te Oostrozebeke de eerste uitvoering plaats van de Cantate Oostroosbeke. De tekstdichter was priester-dichter Jan Craeynest. De componist van de Cantate was Ernest Brengier, die van 1890 tot 1895 in Oostrozebeke woonde, uitweek naar Antwerpen, waar hij bevriend werd met de grote Vlaamse toondichter Peter Benoit, en terugkeerde naar Oostrozebeke in 1904 waar hij verbleef tot in 1918. Ernest Brengier componeerde de Cantate Oostroosbeke ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Harmonie St.-Cecilia. Ernest Brengier had goede bindingen met de Harmonie zoals mag blijken uit verdere gegevens. De Gemeente Oostrozebeke bracht Ernest Brengier na zijn schitterende studies aan het Gentse Conservatorium een passende hulde. De plaatselijke Harmonie St.-Cecilia speelde een serenade aan het huis van de laureaat en als blijk van waardereing werden hem al de werken van de componist Robert Schumann geschonken. De in 1897 in Oostrozebeke uitgevoerde Cantate werd gezongen door de Oostrozebeekse koren en leerlingen uit de jongens –en meisjesscholen, en begeleid door de Harmonie St.-Cecilia. Men weet niet of de componist zelf de uitvoering heeft gedirigeerd.

-Het jaar 1897 was een jubileumjaar en voor die gelegenheid had een Muziekfestival plaats waaraan 15 muziekkorpsen deelnamen. Kort na de eeuwwisseling kwam Henri Claerhout uit Kortrijk Jerome Matthys als dirigent van de Harmonie vervangen. In 1906 kwam er een nieuwe voorzitter, de heer Jozef Lootens, brouwer te Oostrozebeke.

-Lootens had een diepe bewondering voor alles wat kunst was, vooral voor de muziek en de letterkunde. Gedurende de jaren 1910 tot 1914 werkte de Harmonie onder het voorzitterschap van Jozef Lootens voluit mee met de Groeningegilde en de Zanggilde van Oostrozebeke. Onder de leiding van Brengier en koster Gosyn bracht men liederavonden.

- In 1920 werd meester Raymond Kerckhof uit Oostrozebeke de nieuwe dirigent. In 1922 – ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de Harmonie – werd er een groots festival ingericht. Op 1 augustus 1911 kreeg voorzitter Lootens het verheugende nieuws dat de Harmonie voortaan de titel mocht dragen Koninklijke Harmonie St.-Cecilia. De oorkonde werd in het Frans opgesteld en getekend door graaf d’Arschot, toenmalig kabinetchef van de Koning.

-Raymond Kerckhof werd in 1924 als dirigent opgevolgd door Antoon Vanlandeghem. De jaren 1926-'27 brengen door afscheuringen en moeilijkheden van politieke aard, crisisjaren mee voor de Harmonie, doch de toenmalige voorzitter, notaris Pieter Dossche, leidde het muziek weer op rechte paden.

- Op 4 oktober 1926 heeft de Harmonie onder leiding van dirigent Antoon Vanlandeghem een concert ter gelegenheid van de grote kermis. Dit blijkt uit een plakbrief van het Gemeentebestuur met het programma van alle feestelijkheden gedurende de oktoberkermis.

- Eind 1926 werd de populaire meester Raymond Kerckhof opnieuw dirigent van de Harmonie.

- In 1931 neemt ons Muziekkorps met tal van andere verenigingen uit Oostrozebeke deel aan de katholieke Hoogdag te Tielt.

- Op 12 juli 1931 – vermoedelijk in het teken van de 11 juli-viering - vindt er in Oostrozebeke een kunstavond plaats. De medewerkers aan dit kunstgebeuren waren: als declamator Antoon Vander Plaetse uit Tielt, als solistzanger Dries Devos, de groep Ganda onder leiding van Prof. M. Verdonck en onze plaatselijke Harmonie St.-Cecilia onder de leiding van dirigent R. Kerckhof.

- De Harmonie richtte op 13 december 1931 opnieuw een Muziek- en Dansavond in.

- Ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan treedt de Harmonie op voor de Vlaamse Nationale Radio-omroep – een hele gebeurtenis in die tijd.

- Op zondag 18 maart 1934 boekte onze Harmonie een uitzonderlijk succes op een Vlaamse liederavond te Ieper.

- In 1936 werd de heer Robrecht Bouve, koster te Oostrozebeke, de nieuwe dirigent van de Harmonie en zou dit blijven tot in 1957.

- Op zondag 8 juni 1952 behaalde onze Harmonie een 1ste prijs op het Interprovinciaal festival te Beveren-Leie; de Harmonie speelde toen in 3de Divisie.

- In 1952 werd onder het voorzitterschap van Arthur Seynaeve door zijn toedoen de ganse Harmonie gekostumeerd.

- Op 9 juli 1953 trok onze Harmonie er een dagje op uit . Een dag naar Wieze waar de Harmonie er op de Oktoberfeesten een kort optreden gaf, ze traden er tevens op 27 september 1958 en op 1 oktober 1959. Eendaagse reizen naar Wieze werden nog herhaald in 1961, 1963 en 1965.

- In het jaar 1958 kreeg onze Harmonie nogmaals een nieuwe dirigent, Maurits Janssens, die al lid was van de Harmonie sinds 1924.

- Marc Seynaeve en zoon van Arthur Seynaeve volgde zijn vader op in de functie van voorzitter van de Harmonie.

- Dirigent Janssens gaf einde 1965 de dirigeerstok over aan Marcel Van Quickelberghe uit Tielt, toen ook al hulpdirigent bij de Koninklijke Stads Harmonie De Goede Vrienden uit Tielt, tevens dirigent bij de Begoniafanfare in De Pinte en dirigent van het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt.

- In 1967 trok onze Harmonie voor het eerst de grenzen over. Men had ons gevraagd de feesten te helpen opluisteren in Esquelbecq nabij Bergues in Noord-Frankrijk.

- In 1968 reisde onze Harmonie ditmaal naar het mooie Schlitz in Duitsland. Vanaf 1977 nam bestuurslid Willem Vaernewyck, toen bestuurslid van onze Harmonie en organisator van de feestelijkheden het roer in handen om vooraf geplande concertreizen in het buitenland te organiseren. Hij legde contacten met buitenlandse muziekkorpsen met het oog op een bezoek daar.

- In 1970 werd weer aangesloten met een oude muzikale traditie en er werd op 9 mei 1970 een concert aangeboden aan de bestuursleden en alle sympathisanten van onze Harmonie. Het was een beginpunt in de verdere muzikale ontplooiing van onze Harmonie.

- Op 8 mei 1971 was onze Harmonie vertegenwoordigd op het Muziekfestival te Tielt en op 9 mei 1971 waren we samen met het Volkskunstensemble Die Rooselaer uit Oostrozebeke in de Kattestoet te Ieper.

- Het jaar 1972 melde zich aan als het jubeljaar, we vierden immers het 150 jarige bestaan van onze vereniging.

- Op 26 maart 1972 had er een Provinciaal Muziektornooi plaats voor korpsen uit de 2de afdeling.

- Op zondag 18 juni 1972 gaf onze Harmonie onder de leiding van dirigent Van Quickelberghe een Jubileumconcert in de Visscherie te Oostrozebeke.

- Op 2 juli 1972 richtte onze Harmonie een groots muziekfestival in met deelname van korpsen uit Tielt, De Pinte, Wevelgem, Zwijnaarde, Ooigem, Hulste, Oedelem, Pittem, Sint-Baafs-Vijve en Marke.

- Op 31 oktober 1972 kwam het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt, onder leiding van onze dirigent, ons vergasten op een mooie concertavond.

- Op 4 november 1972 had de vierjaarlijkse Solistenwedstrijd van Fedekam West-Vlaanderen plaats in de feestzaal De Zwarte leeuw.

- In 1972 was Oswald Snick uit Oostrozebeke voorzitter geworden, hij volgde Marc Seynaeve in deze functie op. Onder zijn voorzitterschap werd het trommelkorps sterk uitgebreid. Noël Beel nam de taak waar om als Chef-Tamboer het trommelkorps te verbeteren en uit te breiden. Later liet hij die taak over aan Jan aan ’t Goor en die zorgde voor de verdere ontplooiing van het trommelkorps.

- Het Trommelkorps werd overgenomen door Jan Lefebvre en behaalde in 1979 een 2de prijs in de 1ste categorie der tamboerkorpsen tijdens het Provinciaal Tornooi te Brugge.

- In 1980 kwam er jammer genoeg een afscheuring in het trommelkorps dat verder ging met een zelfstandig Showkorps. De heer Jan aan ’t Goor nam onmiddellijk de leiding weer als chef en breidde het klein overgebleven korps weer uit.

- Onder het voorzitterschap van Oswald Snick en onder impuls van Arsène Lambert en Frans Heeckhout werd een majorettegroep gesticht. De dames Maria Desmet en A. Demeyer namen de leiding van de groep. In 1979 behaalde de groep een 1ste prijs in de 2de categorie tijdens het Provinciaal Tornooi voor Majorettes te Brugge.

- Op 1 juli 1973 was onze Harmonie te gast te Koksijde en op 13 mei trokken we weer naar Ieper voor de Kattestoet, op 14 juli waren we van de partij om de Dekenijfeesten in Gent te helpen opluisteren.

- Op 29 juni 1974 hadden we te Oostrozebeke een verbroederingsfeest met de korpsen uit Tielt en De Pinte waarvan Marcel Van Quickelberghe tevens dirigent was.

- In 1975 trokken we weer naar Gent voor de Dekenijfeesten. We werden ook gevraagd naar Wommelgem om mee te stappen in de Bloemenstoet.

- In 1978 nam onze Harmonie voor het eerst sinds jaren deel aan het Provinciaal Tornooi voor de 3de afdeling, onze Harmonie promoveerde naar de 2de afdeling. Ook werd er een klein muziekske gesticht, bestaande uit muzikanten van ons korps.

- Op 10, 11 en 12 augustus 1979 werd er een Internationaal Muziekfestival ingericht in Oostrozebeke.

- In 1979 trok onze Harmonie nog eens naar de Bloemenstoet in Wommelgem en verleende tevens zijn medewerking aan de folklorefeesten te Oedelem.

- In 1980 werden we weer gevraagd te Marke voor het Gemeentefeest en op 13 juli namen we deel aan het muziekfestival in Oedelem.

- Op 16 maart 1980 had er in de St.-Jozefskerk op de Ginste te Oostrozebeke een Kunstconcert plaats ingericht door het koor Corjanos onder leiding van koorleider Jan Lefebvre.

- In 1980 nam Oswald Snick ontslag als voorzitter van de Harmonie, Remi Braet volgde hem als voorzitter op.

- Het jaar 1981 was weer een bijzonder jaar. Men richtte een Internationaal Muziekweekend in op 2, 3 en 4 oktober. Op 2 oktober was er het openingsconcert met niet minder dan Het Nationaal Symfonisch Orkest van Hongarije dat Etienne Vankeirsbilck, voorzitter van Die Rooselaer had kunnen contracteren om hier een concert te geven. De Stadkapelle Buchloe uit Beieren was op zaterdag 3 oktober aan de beurt. De zondag zorgde Die Rooselaer voor een prachtig optreden.

- Het jaar 1982 meldde zich aan als het jubileumjaar, want onze Harmonie was dit jaar 160 jaar jong. Het werd een druk jaar met optredens in De Pinte, Moerbeke-Waas, Teteghem, Boechloe in Beieren en Desselgem. Onze Harmonie nam deel aan het Provinciaal Muziektornooi te Deerlijk als Harmonie gerangschikt in 2de afdeling. Dit keer zat er geen promotie in en bleven we in 2de divisie.

- In 1983 kenden we uitstappen naar Oeselgem en Aarsele. We namen deel aan de Folklorestoet in Marke en gaven in november ons Herfstconcert in Oostrozebeke.

- Vanaf 1984 werden jaarlijks twee concerten gegeven. Op het lenteconcert waren we verheugd met de aanwezigheid van de heer en mevrouw Edgard Seynaeve auteur van een boek met zij familiegeschiedenis, waarin ook de geschiedenis van de Harmonie St.-Cecilia is geIntegreerd. Uit dit boek hebben we geput om de geschiedenis van onze Harmonie op de website te plaatsen (waarvoor onze oprechte dank aan de heer Edgard Seynaeve).

- In 1986 trokken we naar Le Bizet en namen in De Pinte deel aan het Internationaal Muziekfestival. In augustus waren we te gast te Ooigem om er een aperitiefconcert te verzorgen. In 1986 nam Lieve Seynaeve de taak waar van Muziekbibliotecaris en nam zo het werk over van Georges Vaernewijck. We trokken weer de grenzen over richting Freyung in het Beierse woud.

- 1987 was dan weer een jubeljaar, want nu bestond de Harmonie 165 jaar. Op 14, 15 en 16 augustus had het festival plaats.

- Begin 1990 promoveerde de Harmonie naar Eerste Afdeling onder de hoede van Marcel Van Quickelberghe, 25 jaar heeft deze ereburger van Oostrozebeke de Harmonie met hart en ziel geleid. Na het plotse overlijden van Van Quickelberghe op 1 juni 1990 moest het toenmalige bestuur noodgedwongen op zoek naar een volwaardige opvolger. Dit werd dan Luc Tjolle uit Marke. Onder zijn leiding kon de Harmonie zijn plaats in Eerste Afdeling bevestigen.

- In 1992 was er ter gelegenheid van elk 5-jaarlijks jubileum en het 170- jarige bestaan een Muziekfestival. Te gast waren het bevriende Duitse Musikverein Frohsinn, Orchestre de cuivres van Bielsko-Biala uit Polen en Union Musicale de Spycker uit Frankrijk.

- Vanaf 1992 waren er bijzonder goede contacten met Frohsinn uit Wöschbach en werd het een van ons beste bevriende buitenlandse muziekvereniging. Jaarlijks wordt Oostrozebeke in de verlofperiode uitgenodigd naar het Strassenfest in Wöschbach.

- In 1993 was onze Harmonie te gast op het 23ste Musikfest in Büchloe.

- Sinds 1999 heeft Filip Seynaeve de Harmonie onder zijn vleugels.

- In 2001 werd de Harmonie dank zij de financiële steun van vele een nieuw uniform aangemeten. Ondertussen werd ook de voorzitterstoel doorgeschoven. Na bijna 20 jaar nam Remi Braet afscheid van onze Harmonie. Kris Blondeel neemt sinds enkele jaren met overgave het voorzitterschap waar.

- In 2004 had het Provinciaal Tornooi plaats in Menen waar de Harmonie in de 1ste afdeling als een van de besten uitkwam. De harmonie haalde liefst een quotering van 85% wat staat voor grote onderscheiding. Over het tornooi van vijf dagen namen 21 korpsen deel en van al die korpsen behaalde Oostrozebeke de hoogste score.

- Ook 2007 was geen onbewogen jaar. Eerst en vooral organiseerde de harmonie zijn traditionele 5-jaarlijks muziekfestival. Deze keer ter ere van haar 185-jarig bestaan. Dit jaar werd eveneens de overgang naar een nieuwe dirigent: Nicolas Vierstraete. Zijn voorhanger Filip verdween echter niet van het toneel, maar besloot zijn dirigentschap in te ruilen voor spelend muzikant en 2de dirigentsfunctie. Tenslotte kende ook het bestuur enkele verschuivingen.

SITE CODE: VMFASWSupported by CenterALL & Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com
CenterALL